Uzņēmums
Bastions Apsardze SIA ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, dibināta 1994.gada 12.decembrī, reģistrācijas apliecība Nr. 40003234068, IeM licence Nr. 380, izdota 1995. gada 25. janvārī, pārreģistrēta 2008.gada 11. septembrī.

2015. gada 30. jūnijā LR Satversmes Aizsardzības birojs uzņēmumam izsniedza Industriālās Drošības sertifikātu, kurš ir derīgs līdz 2020. gada 30. jūnijam.

Uzņēmuma veiksmīgu darbību nodrošina vadītāji ar ievērojamu darba pieredzi dažādu spēka struktūru operatīvajos dienestos.

Nepieciešamības gadījumos apsardzes darbiniekiem un tehniskajiem speciālistiem tiek nodrošināta 3. kategorijas pielaide valsts noslēpumam.

Visos apsargājamos objektos garantēta SIA Bastions Apsardze civiltiesiskā atbildība EUR 150 000 apmērā.

  • Darbā tiek izmantotas tikai augstas kvalitātes iekārtas, par kuru darbību saņemtas atsauksmes visā pasaulē.
  • Personāla kvalifikāciju nodrošina plašs praktiskās pieredzes spektrs, kā arī regulāra piedalīšanā ražotājfirmu rīkotajos semināros.
  • Liela uzmanība tiek veltīta uzstādīto sistēmu servisa un pēcgarantijas apkalpošanai un tās kvalitātei.

Uzņēmuma darbinieku iepriekšējā darba pieredze tādās firmās kā AS Falck Apsargs, SIA Alarm Lat, SIA Nikars, AS STA Grupa ļauj būtiski paaugstināt SIA Bastions Apsardze konkurētspēju apsardzes uzņēmējdarbības sektorā.

Bastions Apsardze rūpējas par savu reputāciju un nekad neaizmirst, ka klienta vēlmju nodrošināšana ir viens no uzņēmuma veiksmīgas darbības stūrakmeņiem.Uzņēmuma pamatdokumenti

Uzņēmuma izvērstā analīze (Lursoft dati)

Uzņēmuma organizācijas shēmaUzņēmuma organizācijas shēma